'Čvor po čvor odvezujem se od prošlosti... I puštam da se diže od mene poput balona.' – Charles Wright


Citat dana

Citat dana: 'Čvor po čvor odvezujem se od prošlosti... I puštam da se diže od mene poput balona.' – Charles Wright

Autor fotografije: Aaron Burden

S novim inspirativnim citatom svaki dan, povrh savršene fotografije—sakupljene i arhivirane na našem Stranica s citatima — zašto ne označiti GNN.org za dnevni porast?